CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA ALO GIÁ TỐT

chinh-sach-bao-mat-1

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Alo Giá Tốt bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách hàng. Đây là các thông tin mà Alo Giá Tốt cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Alo Giá Tốt sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Alo Giá Tốt, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho  Alo Giá Tốt về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Alo Giá Tốt sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Alo Giá Tốt.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Alo Giá Tốt

chinh-sach-bao-mat-2

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Alo Giá Tốt

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

 • Alo Giá Tốt – Alo là có ngay giá tốt
 • Địa chỉ liên hệ: 39A Trần Khắc Chân, Phường 15, Phú Nhuận, TPHCM
 • Số điện thoại: 0969995630

5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Alo Giá Tốt thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Alo Giá Tốt Khi tiếp nhận những phản hồi này, Alo Giá Tốt sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Alo Giá Tốt được Alo Giá Tốt cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Alo Giá Tốt. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Alo Giá Tốt cam kết:

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Alo Giá Tốt sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Alo Giá Tốt.